Kuvituskuva

Talohallitusten puheenjohtajien varsinainen kokous järjestettiin 19.1.2022. Tässä uutisessa tietoa kokouksesta ja kokouksen materiaalit.

Asukkaiden ja HASOn yhteistyöelimenä toimii puheenjohtajien kokous HASOn yhteishallintomallin mukaisesti. Varsinainen kokous puheenjohtajille on järjestetty parillisten vuosien tammikuussa, tänä vuonna 19.1.2022.

Puheenjohtajien kokous järjestäytyy ja valitsee itselleen puheenjohtajan enintään kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Lisäksi kokouksessa valitaan asukkaiden ehdokkaat HASOn hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen esitettäväksi Helsingin kaupungille. Yhtiökokous nimeää uuden hallituksen seuraavaksi kaksivuotiskaudelle myöhemmin keväällä, viimeistään toukokuussa.

HASOn hallituksessa asukkailla on laaja edustus: seitsemästä hallituksen jäsenestä kolme on asukkaita, kaksi kaupungin viranhaltijajäseniä ja kaksi luottamushenkilöitä.

Ennätyksellisen moni HASO-kohde oli edustettuna kokouksessa

Koronatilanteen vuoksi kokous järjestettiin kokonaan etäyhteyksin ja kokoukseen osallistui asukkaita 71 eri kohteesta, joista 70 oli äänioikeutettuja. Tämä on laajin osanottajamäärä puheenjohtajakokouksissa tähän asti. Jokaisella kohteella on puheenjohtajien kokouksessa 1 ääni ja äänioikeutta voi kokouksessa käyttää talohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu talohallituksen nimeämä henkilö.

Kokouksessa äänioikeutetut äänestivät ehdolle asettuneista, asukaskokousten nimeämistä asukasehdokkaista, joita oli yhteensä kuusitoista. Kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kohde saattoi antaa äänensä 1-6 ehdokkaalle. Etäkokouksessa äänestys toteutettiin sähköisenä e-vaalina.

Kokouksessa eniten ääniä sai HASO Kuusamakuja 4-8:n ehdokas, Maria Ritschkoff, joka valittiin samalla talohallitusten puheenjohtajien puheenjohtajaksi. Uutisen lopussa pöytäkirjalta ja liitteistä löytyvät tiedot muista valituista ehdokkaista sekä äänestyksen tuloksesta.

HASOn toimitusjohtaja esitteli uutta asumisoikeuslakia

Vaalin jälkeen HASOn toimitusjohtaja Juha Viljakainen esitteli lyhyesti uuden, vuoden alussa voimaanastuneen asumisoikeuslain mukanaan tuumia uudistuksia (Liite 4). Muun muassa asukashallintoa koskevat uudet säädökset astuvat voimaan 1.9.2022, minkä johdosta perustetaan esimerkiksi uusi asumisoikeusyhteisön (HASOn) ja asukkaiden välinen yhteistyöelin.

Seuraava tilaisuus puheenjohtajille ja talohallituksille tullaan järjestämään 10.2.2022, etätilaisuudessa esitellään HASOn uutta vastikkeiden tasausjärjestelmää. Tasausjärjestelmään liittyviä suunnitelmia julkaistaan haso.fi sivustolla kaikille asukkaille tilaisuuden jälkeen helmikuussa 2022 ja järjestelmästä on silloin mahdollisuus kertoa mielipiteensä. 

Uutisen kirjoitti viestintäpäällikkö Pauliina Lehto, joka toimi kokouksen sihteerinä

 

Kokouksen materiaalit