Vuoden 2021 toteutunut Tulos- ja rahoituslaskelma

Disankallion vuoden 2021 toteutunut tulos- ja rahoituslaskelma löytyy talohallituksen sivuilta:

Talohallitus | Disankallio (haso.fi)