HASO/Helmisimpukan autohallipaikkojen hintoja tarkistetaan 1.4.

Autohallipaikan hinta 1.4. alkaen on 45€/kk. Tarkistuksesta on myös lähetetty postitse uusi lasku autohallipaikan haltijoille.

Korotuksen perusteena on HASOn päätös yhtenäistää alueellisesti autopaikkojen hinnoittelua omilla tonteillaan. Pysäköintiyhtiön hallinnoimilla autopaikoilla maksut on korotettu vastaamaan pysäköintiyhtiön yhtiöltä perimiä maksuja. Yleisesti tavoitteena on, että autopaikoista saadut tulot kattaisivat niistä aiheutuvat menot.

Tonteilla olevien autopaikkojen maksut perustuvat alun perinkin karkeisiin arvioihin – ei toteutuneisiin pääoma- ja hoitokustannuksiin. Vaikka joissakin kohteissa autopaikkatuotot olisivat menoja suuremmat jäisi erotus kohteen käyttöön ja pienentäisi tarvetta korottaa hoitovastikkeen osuutta.