HASOn hallitus nimesi pääomatyöryhmän tarkastelemaan HASOn nykyistä vastikkeiden perusteena olevaa pääomakustannusten tasausmallia vuonna 2020. Nyt pääomatyöryhmä on saanut uuden kustannusten tasausjärjestelmän esityksen valmiiksi ja jokaisella asukkaalla on mahdollisuus tutustua esitykseen sekä kertoa mielipiteensä.

Uusi tasausjärjestelmä ei nosta HASOn kokonaiskeskivastiketta

Uusi tasausjärjestelmä ei nosta kustannuksia eli se ei nosta HASOn kokonaiskeskivastiketta. Kustannukset jaetaan kohteiden kesken eri tavalla kuin aiemmin. Tälläkin hetkellä HASO-kohteiden välillä tasataan pääomakustannuksia, joita ovat mm. yhtiölainojen lyhennykset ja korot sekä tontinvuokrat.

HASO-kohteiden käyttövastikkeet muodostuvat omakustannusperiaatteella ja tämä periaate on myös tasausmallin kehittämisen lähtökohta. Tasausmallia päivitetään nyt vastaamaan entistä paremmin monimuotoisen asuntokannan tarpeita. Keskeisenä muutoksena esityksessä otetaan huomioon nykyistä merkittävämmin huomioon kohteiden sijainti ja ikä.

Runsaasti lisätietoa tasausjärjestelmän nettisivulla

Uuden tasausjärjestelmän esittelylle avattu oma nettisivu, joka löytyy osoitteesta: www.haso.fi/vastikkeiden-tasauksen-uudistus   

Sivulla on runsaasti esittelymateriaalia, muun muassa karttoja ja luonnos uudesta vastuunjakotaulukosta. Sieltä löytyy myös tallenne 10.2. talohallituksille järjestetystä esittelytilaisuudesta.

Kaikille avoin palautekanava on auki 11.2.–28.2.

Kaikki asukkaat voivat antaa palautetta uudesta tasausjärjestelmästä perjantaista 11.2.2022 alkaen tasausjärjestelmän nettisivulta löytyvän palautekanavan kautta. Palautteiden viimeinen antopäivä on maanantai 28.2.2022.

Tämän lisäksi talohallituksilta on pyydetty vapaamuotoista lausuntoa tasausjärjestelmäuudistuksesta.

Lue lisää: www.haso.fi/vastikkeiden-tasauksen-uudistus