Hason asumisoikeustalot on tällä hetkellä nimetty kohdenimillä, joista osa on osoitteita ja osa muita nimiä. Nimet yhtenäistetään, mikä tarkoittaa nimenmuutosta lähes kaikissa Hason kohteissa. Uudet nimet tulevat käyttöön 1.3. alkaen. Muutos ei edellytä asukkailta toimenpiteitä.

Yhtenäistämisen myötä nimessä käytetään vain katuosoitetta: esimerkiksi HASO Spurtti muuttuu Haso Alakiventie 9:ksi ja HASO Eskolantie Haso Eskolantie 6:ksi. Kohteissa, joissa nimi on jo nyt katuosoite, ei tapahdu muutosta. Esimerkiksi Haso Patteripolku 3:n kohdenimi pysyy ennallaan.

Uudistuksen yhteydessä luovutaan kirjoitusmuodosta, jossa Haso kirjoitetaan isoilla kirjaimilla muodossa HASO. Kohdenimimuutoksella ei ole vaikutusta katuosoitteeseen, jokaisen asunnon osoite pysyy siis ennallaan.

Nimimuutoksella pyritään vähentämään vanhoista nimistä syntyneitä väärinymmärryksiä ja lisäämään turvallisuutta esim. hätätilanteessa, kun avun tulee päästä nopeasti paikalle. Myös kumppaniverkoston toiminta helpottuu nimen kuvatessa kohteen sijaintia paremmin.

Asukkaat ovat päässeet vaikuttamaan, jos kohteella on useampi katuosoite

Jos kohteen kodeilla on useampi katuosoite, ovat kohteen asukkaat saaneet äänestää valitusta kohdenimestä. Äänestys järjestettiin kaikille kohteen asumisoikeuden haltijoille avoimena verkkokyselynä.

Esimerkiksi Kuninkaantammessa sijaitsevalla Haso Fannynkallion kohteella on kaksi katuosoitetta, joista asukkaat äänestivät paremmaksi nimeksi Haso Kuninkaantammenkierto 4:n.

Nimimuutos näkyy asteittain 

Kohteiden uudet nimet päivittyvät kohdekohtaisille sivuille kohteet.haso.fi viimeistään maaliskuun aikana. Mm. opastetauluihin muutos tehdään uusimistarpeen yhteydessä.

Katso lista kohteiden uusista nimistä täältä.