Kohteessa ei ole varsinaisia yhteisiä tiloja, vaan esimerkiksi kerhotila sijaitsee viereisen HASO/Harjannepolun tiloissa.

Myös jätekatos ja leikkipaikka ovat yhteisiä Harjannepolun kanssa.

Asuntojen lisäksi rakennuksessa on varastoja sekä teknillisiä tiloja.

Kohteessa ei ole talopesulaa.