Helsinki keskusta iltanäkymä. Kuva: iStock

[ Haso tiedottaa ]
Nykyiset kuntien myöntämät järjestysnumerot vanhenevat vuoden lopussa 31.12.2023. Syyskuun alusta lähtien uudet järjestysnumerot myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja ne ovat voimassa vain kaksi vuotta kerrallaan.

Vuonna 2022 uudistuneen asumisoikeuslain asukasvalintaa koskevat muutokset astuvat voimaan tämän vuoden syyskuussa. Suurin asukkaita koskeva muutos on koko järjestysnumeroiden hakusysteemin uudistuminen. Tähän asti järjestysnumeroa on haettu kunnalta, ja se on ollut voimassa toistaiseksi. Yhdellä hakijalla on voinut olla monta numeroa. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi Hason suosittuihin asumisoikeuskoteihin päästääkseen on hakijalla voinut olla jopa 1990-luvulla myönnetty järjestysnumero.

Tällä hetkellä onkin nähtävissä, että vanhoja, vuosikymmeniä säilytettyjä järjestysnumeroita käytetään paljon. Pienimmät järjestysnumerot, joilla asumisoikeus on myyty, ovatkin olleet alle 10 000. Uudistus mahdollistaa sen, että asuntotarjoukset kohtaavat aikaisempaa paremmin hakijan todellisen asuntotarpeen. Näin yhä useammalla on mahdollisuus päästä myös Hason asumisoikeusasuntojen pariin.

Jatkossa järjestysnumero on voimassa vain kaksi vuotta

Uusi ARAn järjestysnumeron sähköinen hakupalvelu aukeaa 1.9.2023. Yhdellä hakijalla voi olla kerrallaan vain yksi numero. Järjestysnumero on voimassa kaksi vuotta sen myöntämisestä ja samalla numerolla voi hakea asumisoikeusasuntoja kaikkialla Suomessa. ARA veloittaa hakemuksesta pienen maksun.

Vanhoilla numeroilla on siirtymäaika, eli kuntien myöntämät numerot vanhenevat 31.12.2023. Koska uusia numeroita voi hakea jo syyskuun alusta lähtien, on neljän kuukauden ajan voimassa kahdenlaisia numeroita. Näistä vanhat, kuntien myöntämät numerot, ovat ensisijaisia tämän siirtymän ajan.

Kohteen sisäiset hakijat ensisijaisia

Syyskuun alusta lähtien kohteen sisäinen haku helpottuu huomattavasti. Jos jo Hasolla asuva asukas on kiinnostunut samassa talossa vapautuvista asunnoista, ei hän tarvitse hakemiseen lainkaan järjestysnumeroa. Sisäiset hakijat menevät tarjouskierroksella muiden hakijoiden edelle – hakemus siis toki tarvitaan edelleen.

Tällä muutoksella mahdollistetaan entistä sujuvampi asunnon vaihtaminen tilanteessa, jossa nykyinen koti ei vastaa enää uusia asumisen tarpeita, mutta Hason talossa viihdytään edelleen.

Lisätietoja ARAn sivuilla