Kaikille Haso-kohteille yhteisiä ohjeita löytyy Asukasoppaasta, johon voi tutustua sähköisenä Hason sivuilla.

Samoilta sivuilta löytyvät myös ohjeet lisä- ja muutostöiden tekemiseen.

HUOM: Asukasopasta ollaan parhaillaan uudistamassa, joten osa sen tiedoista ei välttämättä ole ajan tasalla.