Kaikille HASO-kohteille yhteisiä ohjeita löytyy Asukasoppaasta, johon voi tutustua sähköisenä HASOn sivuilla.

Samoilta sivuilta löytyvät myös ohjeet lisä- ja muutostöiden tekemiseen.